Påskafton 21 april 2019  Länge leve FFAB:s kamp för apelsinsköldlusen!
      Varje månad donerar jag pengar till Naturskyddsföreningen, Greenpeace, Wikipedia, 
 Civil Rights Defenders och Föreningen för apelsinsköldlusens bevarande (FFAB).
      FFAB är en liten förening som värnar om apelsinsköldlusens överlevnad. Han har det 
 inte lätt, den lilla rackarn. Att värva medlemmar till föreningen har visats sig svårt, så 
 medlemsantalet i FFAB består för närvarande av en person, nämligen föreningens grun-
 dare, nämligen jag själv.
      Eftersom jag inte är så många, så donerar jag pengar till mig själv i egenskap av ord-
 förande, sekreterare och kassör i FFAB. Ett bra sätt att kontrollera att pengarna verkligen 
 går till apelsinsköldlusens överlevnad och inget annat.
 Dagens citat: "Jag använder inte utrikiska ord när det finns adekvat svensk 
 vokabulär".
 Gunnar Sträng